Имате питање или сугестију ?


Питања искључиво везана за апликацију корисничког сервиса можете нам послати на и‑мејл, али најпре одаберите огранак којем припада ваш ЕД број: , контакт и‑мејл адреса је [[ mailAddress ]] .

Кориснички сервис (односно web апликација увида у рачун) је намењен правним и физичким лицима која користе струју гарантованог снабдевања, и припадају конзумном подручју Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд - дистрибутивно подручје Краљево (обухвата градове из падајуће листе са почетка ове стране).
Уколико се место мерења за које сте заинтересовани налази ван овог подручја (нпр. Крагујевац, Ниш, Београд или Војводина) питање треба да упутите служби из одговарајућег подручја.

За отварање налога није неопходно да имате потписан уговор са гарантованим снабдевањем (апликација омогућава да исто мерно место прати више корисника – нпр. власник некретнине и подстанар).Повратак на почетну страницу